Kilka informacji o STS

Jesteśmy STS Education

W 1958 roku zorganizowaliśmy pierwszy na świecie wyjazd językowy, który zapoczątkował zupełnie nowy sposób podróżowania młodych ludzi. Od tamtego czasu piękno i różnorodność naszego świata odkryło już 1 200 000 uczniów, którzy ucząc się nowego języka, kształtowali również swój rozwój osobisty wynikający z lepszego zrozumienia kultury danego kraju. Szeroki wybór usług i programów edukacyjnych STS Education, przy naszym wsparciu i stałej opiece, pomaga młodym ludziom samodzielnie odkrywać świat.

STS, czyli Student Travel Schools, jest wiodącą na świecie firmą edukacyjną oferującą programy wymiany uczniowskiej oraz wyjazdy językowe. Posiadamy oddziały w wielu krajach na całym świecie, a nasza globalna sieć znakomitych szkół, serdecznych rodzin goszczących, fantastycznych kolegów i partnerów zawodowych stale się powiększa. Nieustannie poszukujemy innowacyjnych pomysłów, które sprawiają, że przeżycia naszych uczniów są jeszcze bardziej wyjątkowe.

Staramy się regularnie rozwijać nasze programy, aby być na bieżąco z trendami ciągle zmieniającego się świata i móc zawsze oferować młodym ludziom realną szansę na rozwój poprzez edukację i wymianę kulturową. Nasze programy inspirują uczniów do poszerzania globalnych horyzontów i lepszego zrozumienia nowych kultur.

Cel, wizja i misja

Poprzez rozwój umiejętności językowych oraz wiedzy społecznej i kulturowej, pomagamy otwierać drzwi do wymiany idei, wartości i przekonań. Wierzymy, że zapewniając ludziom odpowiednie warunki i możliwości, pomagamy im się rozwijać i inspirować do osiągnięcia pełni ich potencjału. W coraz bardziej konkurencyjnym świecie STS Education daje młodym ludziom przewagę poprzez umożliwienie im nauki języka w kraju, w którym jest on powszechnie używany.

Wizja STS: Nasza fachowa wiedza i globalna współpraca sprawiają, że jesteśmy pierwszym wyborem młodych ludzi, jeśli chodzi o wymianę kulturową i edukację międzynarodową.

Misja STS: Kształtowanie dojrzałości młodych ludzi poprzez edukację i wymianę kulturową.

Akredytacje STS oraz członkostwo STS w stowarzyszeniach

Nasze szkoły i programy posiadają akredytacje uznanych organizacji międzynarodowych. Akredytacje te gwarantują, że nasze programy spełniają standardy jakości w zakresie zarządzania, zasobów, środowiska, nauczania, opieki i dobrostanu. STS jest również członkiem stowarzyszeń podróżniczych oraz stowarzyszeń wymiany uczniowskiej, co oznacza, że mamy oparcie w stabilnej sieci partnerów branżowych.

alliance.png

Alliance

Alliance służy jako zbiorowy głos polityki publicznej dla międzynarodowej społeczności edukacyjnej i wymiany kulturalnej w USA.
www.alliance-exchange.org

CSIET.jpg

CSIET

Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) jest organizacją non-profit, której celem jest zapewnienie jakości międzynarodowych podróży edukacyjnych i wymiany młodzieży na poziomie szkoły średniej. STS jest jej członkiem od wielu lat.
www.csiet.org

nzcie-logo.png

NZCIE

STS jest członkiem inauguracyjnym Nowozelandzkiej Rady Edukacji Międzykulturowej, której celem jest promowanie międzynarodowego pokoju, zrozumienia i dobrej woli poprzez pomaganie ludziom w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do życia w globalnie współzależnym i zróżnicowanym kulturowo świecie poprzez doświadczanie życia w innym kraju i społeczności. Członkostwo w NZCIE jest uzależnione od bycia zatwierdzonym EPO, sygnatariuszem Kodeksu Postępowania Ministerstwa Edukacji Nowej Zelandii w zakresie opieki nad studentami międzynarodowymi oraz akceptacji Zasad Dobrej Praktyki Edukacji Międzykulturowej NZCIE.
www.nzcie.org.nz