Kilka informacji o STS

Jesteśmy STS Education

W 1958 roku zorganizowaliśmy pierwszy na świecie wyjazd językowy, który zapoczątkował zupełnie nowy sposób podróżowania młodych ludzi. Od tamtego czasu piękno i różnorodność naszego świata odkryło już 1 200 000 uczniów, którzy ucząc się nowego języka, kształtowali również swój rozwój osobisty wynikający z lepszego zrozumienia kultury danego kraju. Szeroki wybór usług i programów edukacyjnych STS Education, przy naszym wsparciu i stałej opiece, pomaga młodym ludziom samodzielnie odkrywać świat.

STS, czyli Student Travel Schools, jest wiodącą na świecie firmą edukacyjną oferującą programy wymiany uczniowskiej oraz wyjazdy językowe. Posiadamy oddziały w wielu krajach na całym świecie, a nasza globalna sieć znakomitych szkół, serdecznych rodzin goszczących, fantastycznych kolegów i partnerów zawodowych stale się powiększa. Nieustannie poszukujemy innowacyjnych pomysłów, które sprawiają, że przeżycia naszych uczniów są jeszcze bardziej wyjątkowe.

Staramy się regularnie rozwijać nasze programy, aby być na bieżąco z trendami ciągle zmieniającego się świata i móc zawsze oferować młodym ludziom realną szansę na rozwój poprzez edukację i wymianę kulturową. Nasze programy inspirują uczniów do poszerzania globalnych horyzontów i lepszego zrozumienia nowych kultur.

Wizja i misja

W STS Education umożliwiamy młodym ludziom osiągnięcie ich pełnego potencjału. Tworzymy przestrzenie do wymiany pomysłów i wartości, budujemy relacje ponad granicami i przyczyniamy się do rozwoju osobistego, społecznego i kulturowego.

STS vision:
To empower young people to reach their full potential through international education and cultural exchange while contributing to global understanding.

STS mission:
Through high-quality programs, personalized service, and extensive experience, STS Education aims to be the top choice for young people and their parents seeking international education and cultural exchange.

Akredytacje STS oraz członkostwo STS w stowarzyszeniach

Nasze szkoły i programy posiadają akredytacje uznanych organizacji międzynarodowych. Akredytacje te gwarantują, że nasze programy spełniają standardy jakości w zakresie zarządzania, zasobów, środowiska, nauczania, opieki i dobrostanu. STS jest również członkiem stowarzyszeń podróżniczych oraz stowarzyszeń wymiany uczniowskiej, co oznacza, że mamy oparcie w stabilnej sieci partnerów branżowych.

alliance.png

Alliance

Alliance służy jako zbiorowy głos polityki publicznej dla międzynarodowej społeczności edukacyjnej i wymiany kulturalnej w USA.
www.alliance-exchange.org

CSIET.jpg

CSIET

Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) jest organizacją non-profit, której celem jest zapewnienie jakości międzynarodowych podróży edukacyjnych i wymiany młodzieży na poziomie szkoły średniej. STS jest jej członkiem od wielu lat.
www.csiet.org

nzcie-logo.png

NZCIE

STS jest członkiem inauguracyjnym Nowozelandzkiej Rady Edukacji Międzykulturowej, której celem jest promowanie międzynarodowego pokoju, zrozumienia i dobrej woli poprzez pomaganie ludziom w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do życia w globalnie współzależnym i zróżnicowanym kulturowo świecie poprzez doświadczanie życia w innym kraju i społeczności. Członkostwo w NZCIE jest uzależnione od bycia zatwierdzonym EPO, sygnatariuszem Kodeksu Postępowania Ministerstwa Edukacji Nowej Zelandii w zakresie opieki nad studentami międzynarodowymi oraz akceptacji Zasad Dobrej Praktyki Edukacji Międzykulturowej NZCIE.
www.nzcie.org.nz